כדי לבצע חיפוש כתבו בשורת ה-“חפש” טקסט-חופשי הכולל שם פרטי או שם משפחה או שם מלא
ניתן לבצע גם חיפוש-חופשי לפי תאריך נפילה או מקום נפילה.

דרגהשםתפקידתאריךמקום
רס"ןשמר (שמוקלר) , נחוםמפקד פלוגת סיור6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
סרןהקמן, אורימפקד פלוגת טנקים6/10/1973קילומטר מזרחית ל"לחצנית"
סרןסנדרוב, חנוךמפקד פלוגה6/10/1973רמפות בצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
סרן צוובנר, יהונתן (יונתי)מפקד פלוגת טנקים6/10/1973500 מ' מזרחית ל"מפרקת"
סרןוינטרוב, עמוסמפקד פלוגת טנקים6/10/1973"מצת"
סרןויינר, רונימפקד מחלקת טנקים6/10/1973ליד מעוז "חזיון"
סגןפרגמנט, משהמפקד מחלקת טנקים6/10/1973ליד "מפרקת"
רב סמלוסרמן, יצחקמפקד כיתת חרמ"ש6/10/1973תעוז "טלויזיה"
סגןדשא, גלעדסגן מפקד פלוגת חרמ"ש6/10/1973קנטרה
סרןאלתגר, מירוןסגן מפקד פלוגת טנקים6/10/1973נפגע בין "דרורה" ל"לחצנית". מקום קבורתו לא נודע
סגןלבנון, ארזמפקד מחלקה6/10/1973מצפון לכפר
רב סמלבורשטיין, אורימפקד טנק6/10/1973צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
סמללוי, שמעוןלוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
רב סמלנדם, נסיםמפקד טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
סגןיונתן, ליאורמפקד מחלקת טנקים6/10/1973קנטרה
סגןאילת, אלוןמפקד מחלקת טנקים6/10/1973צומת "לכסיקון" - "טליסמן" ("דיזי")
סמ"רבושרי, עזראמש"ק חי"ר6/10/1973"טלפטיה" (בסיס טילים)
סגןשפרינגר, שמעוןמפקד מחלקת טנקים6/10/1973ליד "אורקל"
סגןוייצנר, אהרון (רוני)מפקד מחלקת חרמ"ש6/10/1973באזור "קנטרה"
סמ"ררוזנברג, נחום (חומי)מפקד טנק6/10/1973בין "דרורה" ל"לחצנית"
סגןמלינצקי, אריהמפקד מחלקת חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
סמ"ראנגלשטיין, יוסףטען-קשר טנק6/10/1973"מצת"
סמלשדה, דב (דובי)תותחן טנק6/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
סמ"רשפירא, נטעמפקד כיתת חרמ"ש6/10/1973קנטרה
סמ"רקלר, יעקב (ינקו)מפקד טנק6/10/1973נפגע בין "דרורה" ל"לחצנית". מקום קבורתו לא נודע
סמלכהן, חנניהנהג טנק6/10/1973קנטרה
סמלקוטאי, יוחנןטען-קשר טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
סמלאלקסלסי, מיכאל (מישל)טען-קשר טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
סמלששון, הרצלמפקד כיתת חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
סמ"רבן-שטרית, אליהומש"ק קשר6/10/1973"טלפטיה" (בסיס טילים)
סמ"ראבנרי, יוסףמש"ק סיור6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
סגןרוט, יצחקמפקד מחלקת טנקים6/10/1973ליד "אורקל"
סמ"רגרייה, זכריהמקלען6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
רב"טיונגבך, לואיס אלברטו (אריה)טען-קשר טנק6/10/1973מצפון-מזרח לצומת "לכסיקון" - "טליסמן" ("צומת "דיזי")
סמלאפרתי, ניר (מרדכי)תותחן טנק6/10/1973מצפון-מזרח לצומת "לכסיקון" - "טליסמן" ("צומת "דיזי")
סמ"ראמסטר, יגאלחובש6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
סמ"רניצן, אריהמפקד טנק6/10/1973מדרום ל"עפרה" ("המחנה הפולני")
סמ"רוולקוביץ, שועמפקד טנק6/10/1973"מצת"
סמ"ראלון (אלטשון), חייםמש"ק סיור6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
סמלהירשדורפר, ראובןטען-קשר טנק6/10/1973ציר "לכסיקון" 251
סמלגבאי, מרדכי (מוטי)תותחן טנק6/10/1973אזור מעוז "חזיון"
סמ"רסבן, דודמש"ק סיור6/10/1973"טלפטיה" (בסיס טילים)
רב"טסופר, הרצללוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה
סמלברודנר, שלמהתותחן טנק6/10/1973מצפון לכפר
רב"טערקי, חייםתותחן טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
רב"טאזולאי, אברהםתותחן טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
סמ"רבן-מנחם, אנדרימפקד טנק6/10/1973קנטרה
רב"טסעיד, ראובן (ישראל)טען-קשר טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
סמ"רגליק, יורםמפקד טנק6/10/1973צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
רב"טאהרן, ויצמןמחסנאי6/10/1973"חצב"
רב"טדנה, חייםטען-קשר טנק6/10/1973אזור מעוז "חזיון"
רב"טבן-יוסף, יצחק (שטוסל)תותחן טנק6/10/1973ליד "דרורה"
רב"טגרייפמן, אברהםטען-קשר טנק6/10/1973צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
רב"טמוצפי, חייםנהג טנק6/10/1973נפגע בין "דרורה" ל"לחצנית". מקום קבורתו לא נודע
רב"טבכר, שלמה (מוני)טען-קשר טנק6/10/1973בין "דרורה" ל"לחצנית"
רב"טגילת, דן (דני)טען-קשר טנק6/10/1973נפגע בין "דרורה" ל"לחצנית". מקום קבורתו לא נודע
רב"טטבק, משה דודטען-קשר טנק6/10/1973ליד צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
רב"טחדד, דודתותחן טנק6/10/1973ליד "כתובה"
רב"טאהרון, יהושענהג טנק6/10/1973ליד "דרורה"
רב"טשולב, אבישי-יעקבלוחם חרמ"ש6/10/1973תעוז "טלויזיה"
רב"טצרום, גדעוןתותחן טנק6/10/1973ליד "לחצנית"
רב"טפוקס, משהנהג טנק6/10/1973קנטרה
רב"טסגל, יצחקנהג טנק6/10/1973דרומית מזרחית ל"ליטוף"
טוראיסבח, אוריטען-קשר טנק6/10/1973קנטרה
רב"טאיואן, שמואלטען-קשר טנק6/10/1973ליד "לחצנית"
רב"טזלץ, צבי (צבי'קה)טען-קשר טנק6/10/1973רמפות בצומת "לכסיקון"- " עטיפה"
רב"טשפייזר, אליתותחן טנק6/10/1973ליד צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
רב"טחליפא, יעקבטען-קשר טנק6/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
רב"טכץ, רמי (נורמן)תותחן טנק6/10/1973מדרום ל"עפרה" ("המחנה הפולני")
רב"טנפתלי, נחוםלוחם חרמ"ש6/10/1973באזור "קנטרה"
רב"טגוטמן, משה-יהודה (אנדרש)תותחן טנק6/10/1973ליד צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
רב"טאקריש, מאירנהג טנק6/10/1973קילומטר מזרחית ל"לחצנית"
רב"טמלכסון, ישעיהוטען-קשר טנק6/10/1973ליד צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
רב"טצביון, אבא (אבי)נהג טנק6/10/1973ליד "כתובה"
רב"טפלדמן, יצחק (צקי)יצחק (צקי)נהג טנק6/10/1973ליד צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
רב"טבסלי, אריהנהג רכב6/10/1973"חצב"
רב"טבארגיג, ג'ורג'-הרצללוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
רב"טשיטרית, יצחקלוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה
רב"טמגנהיים, יעקב (יעקובי)תותחן טנק6/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
רב"טברעם, גבריאל (גברי)תותחן טנק6/10/1973צומת "טליסמן" - "לכסיקון" ("צומת דיזי")
רב"טירד, יהודה שאוללוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה
רב"טפרל, שבתאינהג טנק6/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
רב"טמלכה, יהודהלוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
רב"טכהן, אלילוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
רב"טערגי, אהרןלוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה
רב"טאדר, יאיר-נתןלוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
רב"טידעיה, אתילוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
רב"טשריון, מיכאלנהג טנק6/10/1973צומת "טליסמן" - "לכסיקון" ("צומת דיזי")
רב"טהלפמן, סידניתותחן טנק6/10/1973"חצב"
טוראיאלדהאם, מוחמדגשש6/10/1973"טלפטיה" (בסיס טילים)
סמלפחימא, אברהםמש"ק סיור6/12/1973ג'בל עתקה
סרןגאון, נמרודמפקד פלוגת טנקים7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
סגןציפין, דוד (דודו)קצין תצפית קדמי7/10/1973מצפון לציר "אושה"
סגןלצטר, יורםמפקד מחלקת חרמ"ש7/10/1973מצפון לציר "אושה"
סגןתמיר, בן-עמי (בניק)מפקד מחלקת טנקים7/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
סמ"רשורץ, מיכאל (מיקי)טען-קשר טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
סמ"רירון, יעקבנהג טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
סמ"רמשה, יוסףתותחן טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
רב סמלפרי, יוסף (ספי)מפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
סמ"ריעקבי, צביתותחן טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
סמ"רדוד, יצחקטען-קשר טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
סמללוי, אליהולוחם נהג7/10/1973מצפון לציר "אושה"
סגןוינגרוד, דניאל (דני)מפקד מחלקת חרמ"ש7/10/1973בין רומני לבלוזה
סמ"רבנימין, מאיר (מילו)מפקד טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
סמלדרורי, חייםתותחן טנק7/10/1973ליד מעוז "הכפר"
סג"מניסנבוים, אפריםמפקד מחלקת טנקים7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
סמלמיליס, יצחקטען-קשר טנק7/10/1973מעוז המזח
סמלמרקוביץ, יוסףטען-קשר טנק7/10/1973ליד מעוז "הכפר"
סמלדהן, אלברטטען-קשר טנק7/10/1973מעוז המזח
רב סמלקויפמן, חנוךמפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
סמ"רמולדובן, משה-אפרים (אנדרי)מפקד טנק7/10/1973דרומית ל"אורקל"
סגןשחק (שטרק), יאירמפקד מחלקת טנקים7/10/1973מזרחית לצומת "טליסמן" - "לכסיקון"
רב סמלקלמר, אורןמפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
סגןאידזיקובסקי, חייםמפקד מחלקת טנקים7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
סמלאמין, יהושענהג טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
סגןצאיג, משהמפקד מחלקת טנקים7/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
סגןטפלי, גבי (גרשון)מפקד מחלקת טנקים7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
סמלתמרי, מיכאלנהג טנק7/10/1973מצפון ל"טלויזיה"
סמ"ראילון (אלינגר), יורםמפקד טנק7/10/1973אזור אגם תמסח
סמלחג'ג', דודתותחן טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
סמלבדרה, יצחקנהג טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
סמלאהרוני, דודתותחן טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
סמלטנא (כהן), עמוסמפקד טנק7/10/1973צומת "טליסמן" - "לכסיקון" ("צומת דיזי")
רב"טקרפ, מרדכי-מרטין (מוקי)טען-קשר טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
סמלראובני, יעקבמפקד טנק7/10/1973אזור אגם תמסח
סמלמרנין (מרצ'בסקי), יאירמפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
סמלפישקוב, דבמפקד טנק7/10/1973אזור אגם תמסח
סמלשושן, יצחק (איציק)מפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
סמלגולדפריד, אילןמפקד טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
סמ"רשמיר, מרדכי (מוטי)מפקד טנק7/10/1973מזרחית לצומת "טליסמן" - "לכסיקון"
סמלשושא, ראובןמפקד טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
רב"טכהן , אמנוןתותחן טנק7/10/1973ליד "אורקל"
סמלצימר, צבי (צביקה)תותחן טנק/ מפקד טנק7/10/1973ליד "אורקל"
רב"טברטפלד, אמנוןטען-קשר טנק7/10/1973סגול 381 ליד "ליטוף"
רב"טסטרנין, יואשלוחם חרמ"ש7/10/1973מצפון לציר "אושה"
רב"טפיינשטיין, חנוך (הניך)לוחם חרמ"ש7/10/1973תעוז "טלויזיה"
רב"טרפאלי, יעקבטען-קשר טנק7/10/1973אזור "מצת" - מעוז "פורקן"
רב"טכהן, רחמיםנהג טנק7/10/1973"החווה הסינית"
רב"טלוי, יוסףטען-קשר טנק7/10/1973"החווה הסינית"
סא"לכרמלי, בן-ציון (בנצי)מפקד גדוד8/10/1973באיזור רכס "חמדיה"
רב"טעזוז, דוד נהג רכב8/10/1973מעוז "מפצח"
סגןגרנק, דב (דב'לה)קמב"ץ8/10/1973רכס "חמדיה"
סרןדביר, נועםמפקד פלוגת טנקים8/10/1973"חמוטל"
רב סמלינקו , שמאי-שלמה מכונאי8/10/1973מעוז "מפצח"
סרןאופיר, יורם (יורק'ה)קצין מבצעים גדודי8/10/1973"חמוטל"
סמלדבורה, משהטען-קשר טנק8/10/1973מעוז המזח
סג"מערמן, שלמהמפקד טנק/מפקד מחלקת טנקים8/10/1973ליד תעוז "יורם"
סגןפיין, מרדכי (מוטי)מפקד מחלקת טנקים8/10/1973"חמוטל"
סגןרטר, מרדכי (מוטי)מפקד מחלקת טנקים8/10/1973"חמוטל"
סמ"רקרמן, אבישי (אבי)מפקד טנק8/10/1973רכס תעוז "נוזל"
סמלדוד-זדה, דודתותחן טנק8/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמ"רטחן, דוד-חייםמפקד טנק8/10/1973ליד קנטרה
סמ"רטייכלר, יעקב דןמפקד טנק8/10/1973רכס תעוז "נוזל"
סמ"רבונפיל, רפאל (רפי)תותחן טנק8/10/1973רכס תעוז "נוזל"
רב"טגולדברג, רמינהג טנק8/10/1973ליד תעוז "יורם"
רב"טלוגסי, משהנהג רכב8/10/1973רפידים - מחנה "סופה"
סא"לשלו, שאולמפקד גדוד טנקים9/10/1973תעוז "טלויזיה"
רב"טנתן, משהנהג זחל"מ9/10/1973מעוז "חיזיון"
רס"ןיעבץ (יגבץ), יעקבסגן מפקד גדוד טנקים9/10/1973"החווה הסינית"
סמ"רתמיר, יצחק (יצחק'לה)מפקד כיתת חרמ"ש9/10/1973באזור "חמוטל"
סמ"רמאמיה, אברהם (אברום)מפקד כיתת חרמ"ש9/10/1973באזור "חמוטל"
סמלאורי, אילןמפקד טנק9/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
רב"טאיטח, יצחקלוחם חרמ"ש9/10/1973באזור "חמוטל"
רב"טנצר, יורםלוחם חרמ"ש9/10/1973באזור "חמוטל"
רב"טהפטר, איללוחם חרמ"ש9/10/1973באזור "חמוטל"
סמ"ראטדגי, פרוספרתותחן טנק10/10/1973נ.צ. 90 ליד "נוצה"
רב"טשכטר, אבינועם (נומל'ה)תותחן טנק10/10/1973תעוז "טלויזיה"
סמלוועיש, יוסף (יוסי)מפקד טנק10/10/1973"אדום" 6626 - 2 ק"מ ממזרח ל"מכשיר"
רב"טשפכט, אליעזר-זליגלוחם חרמ"ש10/11/1973קנטרה
סרןרן (ויצמן), אליהומפקד מחלקת טנקים11/10/1973תעוז "הברגה"
רב סמלורש, דניאל (דני)חשמלאי רק"ם11/10/1973ציר "מבדיל"
סמ"רארוילי, כרמלטכנאי צריח11/10/1973ציר "מבדיל"
רב"טברוך, מנשהתותחן טנק11/10/1973"אדום" 6626 - 2 ק"מ ממזרח ל"מכשיר"
סרןגורן, ארזסגן מפקד פלוגת טנקים11/11/1973ציר "טליסמן" 34 - "ציונה"
רס"ןאבישאול, שמואלמפקד פלוגת טנקים12/10/1973ליד הכפר נסג' ברמת הגולן
רב"טלייבוביץ, דליתותחן טנק12/10/1973ליד "נוצה"
סג"מישראלי, דוד (דדי)מפקד טנק12/11/1973צומת המזח
רב"טפטל, ציוןלוחם/נהג נגמ"ש סיור12/12/1973מדרום ל"איסמעיליה"
סגןשורר, זיומפקד מחלקה13/10/1973ליד "עטיפה" 52
רב סמלויינשטיין, גדעוןמפקד טנק13/10/1973רכס "חמדיה"
סגןתור, חגיסגן מפקד פלוגת טנקים13/10/1973רכס "חמדיה"
סגןקולר, רענןמפקד מחלקת טנקים13/10/1973רכס "חמדיה"
רב"טקומה, יעקבלוחם חרמ"ש13/10/1973תעוז "נוצה"
רב"טאלקיים, עמרםלוחם סיור14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38- 39
סמ"רלנגזם, חייםחובש14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38 -39
סמלפרוכטנבאום, יעקבאלחוטן14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38- 39
סגןטאובר, דניאלמפקד מחלקה14/10/1973ממזרח ל"נוצה"
סמלסמדג'ה, ארמון-ניסיםטכנאי צריח14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה" – "סגולים" 38- 39
סמ"רבן-ישי (בנישו), משהמפקד טנק14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38- 39
רב סמלמוזס, גדנהג טנק14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38- 39
סמלסרור, אריה (הנרי)מפקד טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
סמלקוקוש, שמואלטען-קשר טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
סמ"רזילברברג, יונתןמפקד טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
סמלאבישר, אוריטען-קשר טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
רב"טבנון, מיכאלנהג טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
סמלבן מיור, נסיםטען-קשר טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
סמ"רסופר, יצחקמש"ק חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
רס"ןכספי (זילברברג), אליעזרמפקד פלוגת טנקים15/10/1973"החווה הסינית"
רס"ןבן-ארי (אייבר), ישראלמפקד פלוגת טנקים15/10/1973"החווה הסינית"
סמ"רדודזון, יוליאןתותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סמללוי, יהושעטען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
רב סמלברהום, אפריםמפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סמללניאדו, נחום (יוקי)נהג טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סמ"רברקוביץ, חנןתותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סמלדוד, גרשוןטען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
רב סמלפליכס, אבנרמפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סמ"רסידרר, נפתלינהג טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סגןכהן, דוד-יואל (דודי)מפקד מחלקת טנקים15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סמ"רגולדנברג, טובי יום-טובתותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סמ"ררזמיבש (נחשוני), חיים-יהושעטען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סרןשגיא (פייג), אליהו (אלי)מפקד פלוגת חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
רב סמלשאקי, יצחק (איציק)מפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית"
סגןסידרר, אשרמפקד מחלקת טנקים15/10/1973"החווה הסינית"
סמלברץ, אריהתותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית"
סמלברנפלד, חייםתותחן טנק15/10/1973רכס "חמדיה"
סמ"ראגייב, יגאלסמל מבצעים גדודי15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמ"רקולטון, מרדכי (מוטי)מש"ק קשר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
סמלוהבה, יוסףנהג טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמ"רעצמון, עמרי-יעקברס"פ15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
סמלברבש, אביגדור (ויקטור)לוחם חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
סמ"רכהנא, גדמש"ק חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
סג"מדוניגר, אהוד (הווארד)נהג טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סמלקבלי, אפריםלוחם חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
סמ"רבן-שושן, רחמיםלוחם ח"יר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
סמ"רחוטר-ישי, אורימפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית"
סגןמור (מררו), דגימפקד מחלקת טנקים15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמ"רגולדמן, מיכהמפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית"
סג"משניר, זיומפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמלרוקטלי, יעקבטען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית"
רב"טאלטיט, דוד (דדה)תותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית"
רב"טוטנברג, דוד (דודי)טען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית"
סמלאזרן, מוריסתותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית"
סמ"רסנדובסקי, יוחנן (יוחי)לוחם חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
סמלפרידמן, יואלמפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סג"מבן-דב (גלבורט), ישעיהומפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמ"רכוכב, שמשוןמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סרןהלוי, גדעוןקצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמלשילוני, יגאלמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמלנעמן (ניומרק), יורםמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רשינדלר, ישראלמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סרןגלעדי, גדעוןמפקד פלוגת טנקים16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
רס"ןאקסלרוד, עמי-יעלמפקד פלוגת חה"ן16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סגןמלכין, איתןקצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סא"לברום, יואבמפקד גדוד16/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור"-"לכסיקון"
סמלזיביל , יחיאלמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רפרפרישברג, פנחס (פיני)ישברג, פנחס (פיני)מש"ק חבלה16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמלקפטן, גדעוןחובש16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רכהן, רפאלמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סגןפלד, דניקצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רשדה, זאב (זאביק)מש"ק חבלה16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רפטר, מיכאלמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמל אהרון, חנוך (חנטשי) מש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סגןברילובסקי, שלמהמפקד מחלקת טנקים16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
רס"ןבר-לב, רפאלמפקד פלוגת סיור16/10/1973מצפון לציר "שיק"
סרןרוגוז'ינסקי, שלמה (שומיק)סגן מפקד פלוגת טנקים16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סרןפרידמן, עמירםמפקד מחלקת סיור16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
סגןשפר, דוד-מיכאל (דייויד)קצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
רב"טפרבר, חייםמש"ק תול"ר16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמלקלה, אשר-אהרוןמכונאי רק"מ16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
סרןשביט (שושיצקי), איתן (זולי)קצין חימוש16/10/1973"החווה הסינית"
סגןאהרון , יהודה (דודו)קצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
רב סמלבן-אליהו, אהרון (אריק)רב סמל פלוגתי16/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמלשונרי, יחיאלמש"ק תול"ר16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רלקואה, יוסף (יוסי)לוחם סיור16/10/1973מצפון לציר "שיק"
סגןשפירא, אילן (חיים)קצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רמלצר, יצחקתותחן טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמלפיקסמן, יוסף (יוסי)מש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמלברגמן, ג'רלדטען-קשר טנק16/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סגןכהן, יוסףמפקד מחלקת טנקים16/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סמ"ררוזנברג, מנחם (נחמי)מש"ק תול"ר16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סגןשטיינמץ, זכריה (זכי)מפקד מחלקת טנקים16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמללוי (מדהלה), שלמהטען-קשר טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- לכסיקון"
סמ"ררויטר, יצחקמ"כ חרמ"ש16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רבן-שלוש, ציוןאיש צוות טנק16/10/1973מצפון לציר "שיק"
רב סמלחזקיהו, נפתלי (חזקי)מפקד טנק16/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמ"רורדי, נדבמפקד טנק16/10/1973"סגול" 104
סמ"רטל, מרדכינהג טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רמילדינר, משהתותחן טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמלרוזנבלום, יגאללוחם/נהג נגמ"ש סיור16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
סמלכהן, שלמהטען-קשר טנק16/10/1973"סגול" 104
סמלשואף, חייםנהג טנק16/10/1973"סגול" 104
סמ"ראברהם, בנימין (בני)חבלן פלס16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רפירסט, יאיר-יששכרטען- קשר טנק16/10/1973"סגול" 104
סמלקרמסר, דבנהג טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
רב"טבן-נון (בנון), אשרלוחם סיור16/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמ"רפרבר, עודדמפקד טנק16/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמ"ריחיא, יוסףנהג טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- "לכסיקון"
סמלשרביט, מיכאלנהג טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- "לכסיקון"
רב סמליוסף, אליהותותחן טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- "לכסיקון"
סמ"ראלראי, צבי-יהונתןמפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
רב סמלמזרחי, דניאל (דני)מפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- "לכסיקון"
סמלכהן, מוריסתותחן טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- לכסיקון"
רב סמלפלצר, יחיאל (חיליק)מש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
רב סמלחגאמה, משה (עוזי)לוחם סיור16/10/1973מצפון לציר "שיק"
רב"טהלפרן, אמתיחובש16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
רב"טברג, יעקב (קובי)מש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
סמלקיטאי, דוד (דודי)לוחם סיור16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
סגןלזרוביץ (רון), עמירמפקד מחלקת טנקים16/10/1973"סגול" 104
סמלקרן (קרנקנורטר), משהטען-קשר טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
רב"טטמסות, יוסףלוחם סיור16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- "לכסיקון"
סגןמלצר, עמוסקצין מבצעים גדודי16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סגןאפשטיין, יוסףמפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"
סמ"רלנקרי, רפאלתותחן טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמלעפגין, עמירםנהג טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
סמ"רמחלב, אלירב סמל פלוגתי16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמ"ררובינגר, משה (מריוס)מכונאי טנקים16/10/1973"החווה הסינית"
סמלכץ, אריהלוחם חי"ר16/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור"-"לכסיקון"
סג"מגבעתי, ירוןמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמ"ראברהם, גיאורגה (ג'ורג')חובש16/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמ"רגירון, יעקב (קובי)מפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמ"רסויסה, ציוןנהג טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סמלסיסם, דוד (דודי)מפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"
סמלאטיאס, שלמהמפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"
סג"מליסיצקי, ברוךמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סג"מגור, יורם (יוריק)מפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
סג"מגזית, נמרודמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
רב"טשביט, שילוחם חרמ"ש16/10/1973"החווה הסינית"
סגןמרט, בארימפקד מחלקת טנקים17/10/1973"טרטור" 43
סגןמינדז'יגורסקי, זאבמפקד מחלקת טנקים17/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור"-"לכסיקון"
סמ"רמורדיש, אבינועםמפקד כיתת חרמ"ש17/10/1973מחנות אבו-סולטן
רס"ןששון, אליהו (אלי)מפקד פלוגת טנקים18/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמלקלקודה, מרסללוחם סיור18/10/1973מצפון לציר "שיק"
רב"טאנגל, מנחם-דוד (עמנואל)לוחם סיור18/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמלגרוס, שמואל-אלימלךלוחם/נהג נגמ"ש סיור18/10/1973מצפון לציר "שיק"
רב"טאשבל, קלמן-יעקב (קובי)לוחם סיור קשר18/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמ"רוינרוב-גפן, יהודה-יעקבתותחן טנק18/10/1973ציר "נחלה"
סמלזילברשטיין, יוסףטען-קשר טנק18/10/1973ציר "נחלה"
סמלאגבס, עובדיהנהג טנק18/10/1973ציר "נחלה"
סמלרייך, רוברט (רוני)טכנאי קשר18/10/1973מצפון לציר "שיק"
רב"טלוי, דורון-צבי (אוני)חובש18/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמ"רהלפרין, רמילוחם חרמ"ש (צלם)18/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמ"רסויסה, משה (מומי)מפקד טנק18/10/1973ציר "נחלה"
סמ"רסלם, מנחםתותחן טנק18/10/1973איזור "דורסואר"
סמ"רגורס, ארנוןמפקד טנק18/10/1973איזור "דורסואר"
סמלשמחון, רחמים (ריקי)טען-קשר טנק18/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
רב"טפיגלרצ'יק, מרדכינהג טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמלגיברץ, לוי-יצחקטען-קשר טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמלפרידמן, מרדכימפקד טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"
סמלמגיד, שמעוןמפקד טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"
סג"מהררי, נמרודמפקד טנק18/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
רב"טשלי, יוסף (ג'וג'ו)לוחם חי"ר18/10/1973אזור מעוז "מצמד"
סמ"רליש, יהודהסייר+צלף19/10/1973מחנות אבו-סולטן
סמלוילר, נתןמש"ק חרמ"ש19/10/1973מתחם "אורחה"
סמלוינר, יונתן (יונה)מש"ק חרמ"ש19/10/1973מתחם "אורחה"
סמ"רקורין, אברהםמש"ק חרמ"ש19/10/1973מתחם "אורחה"
רב סמלזהבי (קויומג'סקי), משהחשמלאי מגח - לוחם19/10/1973מתחם "אורחה"
סמ"רביאליסטוק, אהרון (ארהל'ה)מש"ק חרמ"ש19/10/1973מתחם "אורחה"
סמ"רצור, גיוראמש"ק חרמ"ש19/10/1973מתחם "אורחה"
רב סמלדוידזון, יוסףמכונאי מגח - לוחם19/10/1973מתחם "אורחה"
סרןברזלי, אריאלמפקד פלוגה ב'19/10/1973מתחם "אורחה"
סמלגנדהופר, משה (גנדו)מש"ק סיור19/10/1973מתחם "אורחה"
סמ"רקדש, בנימיןנהג טנק19/10/1973מתחם "אורחה"
סמ"רקסטנבוים, יעקב-נחמןחובש - לוחם19/10/1973מתחם "אורחה"
סרןשינהורן, אוריקצין חימוש - לוחם19/10/1973מתחם "אורחה"
סרןקרופל, אליהו-יהודהמפקד מחלקה19/10/1973מתחם "אורחה"
סמ"רקלר, יעקבחובש - לוחם19/10/1973מתחם "אורחה"
סמ"רלקס, משהנהג טנק19/10/1973מתחם "אורחה"
סמלאמסילי, שלמהנהג טנק19/10/1973מתחם "אורחה"
סמ"רשפירא, אמנוןמפקד טנק19/10/1973500 מ' מזרחית לצומת המזח
סמללוינשטיין, צבימפקד טנק19/10/1973ציר "טליסמן" 34 - "ציונה"
סמלשולבה, עופרמפקד טנק19/10/1973"החווה הסינית"
רב"טגולן, בןלוחם חי"ר19/10/1973מתחם "אורחה"
רב סמלאטיאס, יהושע (שוקי)סמל מחלקת צנחנים19/10/1973מתחם "אורחה"
סמ"ררויף, רמימש"ק סיור20/10/1973אזור "פוקסטרוט"
סרןנישטיין, אברהם (אברמל'ה)קצין סיור20/10/1973אזור "פוקסטרוט"
סגןקפלן, יהונתן (יוני)מפקד מחלקת חבלה20/10/1973"פוקסטרוט"
סגןבן-שלום, יהושע (שוקי)קצין סיור20/10/1973אזור "פוקסטרוט"
סרןכרמי, נדבסגן מפקד פלוגת צנחנים20/10/1973ממזרח ל"פרח" 6521
סמלזיתונה, אלינהג טנק20/10/1973צומת "טרטור" - "לכסיקון"
סמ"רקיטאי, מרדכי - אילןמפקד טנק20/10/1973"החווה הסינית" - קו התעלה
סרןצוקר, רפימפקד פלוגת צנחנים20/10/1973ממזרח ל"פרח" 6521
סמלשרון, נמרודמש"ק סיור21/10/1973"פוקסטרוט"
רס"ןזמר, יעקב (יקי)מפקד פלוגת צנחנים21/10/1973"פוקסטרוט"
סמלבריקמן, אלברטו-דניאלנהג זחל"מ21/10/1973"חבית" 29 - 30
סרןשמי, אבנרמפקד מחלקת צנחנים21/10/1973"פוקסטרוט"
סמלנפשי, רמי (רחמים)מפקד כיתת צנחנים21/10/1973"פוקסטרוט"
סרןרוזנפלד, נתן (נתי)סגן מפקד פלוגה א'21/10/1973"חבית" 29 - 30
סמ"ררשלבך, דודנהג טנק21/10/1973"מסורי"
רב"טמזרחי, יוסףלוחם חי"ר21/10/1973"פוקסטרוט"
סמ"ראורפז, זאב (זאביק)טען - קשר21/10/1973מוצב "מיסורי"
רס"ןמצפון, רפאלסגן מפקד גדוד21/10/1973באיזור "מיסורי"
סמ"רקוסמן, גדימפקד טנק22/10/1973"חבית" 27
סרןדגן, ישראלסגן מפקד פלוגת טנקים22/10/1973במבואות הדרומיים של "איסמעיליה"
סמ"רזיו (זבישינסקי), רמימפקד טנק22/10/1973במבואות הדרומיים של "איסמעיליה"
סמ"רקליש, יעקבנהג טנק22/10/1973במבואות הדרומיים של "איסמעיליה"
סמ"רדונר, שמואלטען-קשר טנק22/10/1973במבואות הדרומיים של "איסמעיליה"
סג"מלניאדו, שלמה (מומו)תותחן טנק22/10/1973רכס "נוזל"
רב"טאליאב, רן-חייםלוחם ח"יר22/10/1973"החווה הסינית" - בית המשאבות
סגןגנשר, דןמפקד מחלקת טנקים23/10/1973מדרום ל"אסמעיליה"
סמלגולקר, יהונתןטען-קשר טנק23/10/1973מדרום ל"אסמעיליה"
סמ"רבן-געש (פיירברגר), משהלוחם סיור24/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38- 39
סמלשץ, יורםתותחן טנק24/10/1973ממערב ל"טלויזיה"
סרןאתיאל (אתקין), דודקצין מודיעין גדודי28/10/1973אזור "פוקסטרוט"
סמ"רמייזלר, גיוראנהג טנקאוקטובר 73מזרחית לצומת "טליסמן" - "לכסיקון"
סגןבייסקי, חייםקצין קישור ארטילרי2/11/1973"החווה הסינית" - בית המשאבות
רב"טבומביגר, פאול-פנחסלוחם חרמ"ש25/11/1973ממערב לתעלת סואץ
סגןשכטר, אורימפקד מחלקה31/12/1973ק"מ 101 כביש קהיר-סואץ
סמלשבח, אמירחובש25/6/1978'דורסואר'