גדוד 48 איבד 3 מלוחמיו במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
946557רס"ןזמר, יעקב (יקי)מפקד פלוגת צנחנים21/10/1973"פוקסטרוט"
977208סמלנפשי, רמי (רחמים)מפקד כיתת צנחנים21/10/1973"פוקסטרוט"
970314סרןשמי, אבנרמפקד מחלקת צנחנים21/10/1973"פוקסטרוט"