פלוגת סיור 67 איבדה 8 מלוחמיה במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
2144919סמ"ראבנרי, יוסףמש"ק סיור6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
u.nטוראיאלדהאם, מוחמדגשש6/10/1973"טלפטיה" (בסיס טילים)
2151823סמ"ראלון (אלטשון), חייםמש"ק סיור6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2147045סמ"ראמסטר, יגאלחובש6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2145507סמ"רגרייה, זכריהמקלען6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2153825סמ"רסבן, דודמש"ק סיור6/10/1973"טלפטיה" (בסיס טילים)
u.nסמלפחימא, אברהםמש"ק סיור6/12/1973ג'בל עתקה
945498רס"ןשמר (שמוקלר) , נחוםמפקד פלוגת סיור6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"