יחידה 424 – “שקד” איבדה 15 מלוחמיה במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
2178453רב"טאליאב, רן-חייםלוחם ח"יר22/10/1973"החווה הסינית" - בית המשאבות
2126123סמ"רבושרי, עזראמש"ק חי"ר6/10/1973"טלפטיה" (בסיס טילים)
2042991סגןבייסקי, חייםקצין קישור ארטילרי2/11/1973"החווה הסינית" - בית המשאבות
2141817סמ"רבן-שושן, רחמיםלוחם ח"יר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
2141579סמ"רבן-שטרית, אליהומש"ק קשר6/10/1973"טלפטיה" (בסיס טילים)
2137649סמלברבש, אביגדור (ויקטור)לוחם חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
2182622רב"טגולן, בןלוחם חי"ר19/10/1973מתחם "אורחה"
2138710סמ"רכהנא, גדמש"ק חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
2144155סמלכץ, אריהלוחם חי"ר16/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור"-"לכסיקון"
490986סמ"רסופר, יצחקמש"ק חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
2159061סמ"רסנדובסקי, יוחנן (יוחי)לוחם חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
2131246סמ"רעצמון, עמרי-יעקברס"פ15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
2140852סמלקבלי, אפריםלוחם חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
2130756סמ"רקולטון, מרדכי (מוטי)מש"ק קשר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"
2113106סרןשגיא (פייג), אליהו (אלי)מפקד פלוגת חי"ר15/10/1973"החווה הסינית" - ציר "נחלה"