גדוד 407 איבד 30 מלוחמיו במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקוםהערה
971589רס"ןאבישאול, שמואלמפקד פלוגת טנקים12/10/1973ליד הכפר נסג' ברמת הגולן*1
u.nסמ"ראורפז, זאב (זאביק)טען - קשר21/10/1973מוצב "מיסורי"*2
2036092סמלברגמן, ג'רלדטען-קשר טנק16/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2029511רב סמלברהום, אפריםמפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
953157סגןברילובסקי, שלמהמפקד מחלקת טנקים16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2036111סמ"רברקוביץ, חנןתותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2060930סמ"רגולדנברג, טובי יום-טובתותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
428286סרןגלעדי, גדעוןמפקד פלוגת טנקים16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2040050סגןגרנק, דב (דב'לה)קמב"ץ8/10/1973רכס "חמדיה"*3
2036128סמלדוד, גרשוןטען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
987530סמ"רדודזון, יוליאןתותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2138748סג"מדוניגר, אהוד (הווארד)נהג טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2059847סמ"רטל, מרדכינהג טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2053658סגןכהן, דוד-יואל (דודי)מפקד מחלקת טנקים15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2036131סגןכהן, יוסףמפקד מחלקת טנקים16/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2017322סמללוי, יהושעטען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2030632סמללניאדו, נחום (יוקי)נהג טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2062022סמ"רמילדינר, משהתותחן טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2030889סמ"רמלצר, יצחקתותחן טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
987834סגןמרט, בארימפקד מחלקת טנקים17/10/1973"טרטור" 43*4
2040502סמ"רסידרר, נפתלינהג טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2131470סמלעפגין, עמירםנהג טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2037311רב סמלפליכס, אבנרמפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2060584סמ"רקוסמן, גדימפקד טנק22/10/1973"חבית" 27
u.nסמ"רקיטאי, מרדכי - אילןמפקד טנק20/10/1973"החווה הסינית" - קו התעלה*2
2076547סמלקרמסר, דבנהג טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2093116סמלקרן (קרנקנורטר), משהטען-קשר טנק16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
964914סרןרוגוז'ינסקי, שלמה (שומיק)סגן מפקד פלוגת טנקים16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2056095סמ"ררויטר, יצחקמ"כ חרמ"ש16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2063705סמ"ררזמיבש (נחשוני), חיים-יהושעטען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור" - "לכסיקון"

הערות:
*1 : נפל במסגרת חטיבה 179, “כוח נתי”
*2 : נפל במסגרת חטיבה 600, גדוד 410
*3 : נפל במסרת חטיבה 600, גדוד 407
*4 : נפל במסרת אוגדה 162, גדוד 100