גדוד 409 איבד 5 מלוחמיו ת”פ חטיבה 14.
יהיה זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
2059518סמ"רורדי, נדבמפקד טנק16/10/1973"סגול" 104
2070927סמלכהן, שלמהטען-קשר טנק16/10/1973"סגול" 104
2090661סגןלזרוביץ (רון), עמירמפקד מחלקת טנקים16/10/1973"סגול" 104
2074735סמ"רפירסט, יאיר-יששכרטען- קשר טנק16/10/1973"סגול" 104
2071574סמלשואף, חייםנהג טנק16/10/1973"סגול" 104