כוח “שמוליק” איבד 5 מלוחמיו במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
u.nרב סמלאטיאס, יהושע (שוקי)סמל מחלקת צנחנים19/10/1973מתחם "אורחה"
2120008סרןכרמי, נדבסגן מפקד פלוגת צנחנים20/10/1973ממזרח ל"פרח" 6521
2177267רב"טמזרחי, יוסףלוחם חי"ר21/10/1973"פוקסטרוט"
u.nסרןצוקר, רפימפקד פלוגת צנחנים20/10/1973ממזרח ל"פרח" 6521
u.nרב"טשלי, יוסף (ג'וג'ו)לוחם חי"ר18/10/1973אזור מעוז "מצמד"