גדוד סיור 87 איבד 45 מלוחמיו במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
2150252סמ"ראברהם, גיאורגה (ג'ורג')חובש16/10/1973מצפון לציר "שיק"
949732רב"טאלקיים, עמרםלוחם סיור14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38- 39
2080987סמ"ראלראי, צבי-יהונתןמפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
983170רב"טאנגל, מנחם-דוד (עמנואל)לוחם סיור18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2011600רב"טאשבל, קלמן-יעקב (קובי)לוחם סיור קשר18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2012531רב סמלבן-אליהו, אהרון (אריק)רב סמל פלוגתי16/10/1973מצפון לציר "שיק"
476718סמ"רבן-געש (פיירברגר), משהלוחם סיור24/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38- 39
2080129סמ"רבן-ישי (בנישו), משהמפקד טנק14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38- 39
2077306רב"טבן-נון (בנון), אשרלוחם סיור16/10/1973מצפון לציר "שיק"
2056224סמ"רבן-שלוש, ציוןאיש צוות טנק16/10/1973מצפון לציר "שיק"
2084502רב"טברג, יעקב (קובי)מש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
448379סא"לברום, יואבמפקד גדוד16/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור"-"לכסיקון"
964721רס"ןבר-לב, רפאלמפקד פלוגת סיור16/10/1973מצפון לציר "שיק"
988950סמלגרוס, שמואל-אלימלךלוחם/נהג נגמ"ש סיור18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2065630סרןדגן, ישראלסגן מפקד פלוגת טנקים22/10/1973במבואות הדרומיים של "איסמעיליה"
2095524סמ"רדונר, שמואלטען-קשר טנק22/10/1973במבואות הדרומיים של "איסמעיליה"
2084195רב"טהלפרן, אמתיחובש16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
2090240סמ"רזיו (זבישינסקי), רמימפקד טנק22/10/1973במבואות הדרומיים של "איסמעיליה"
2083758רב סמלחגאמה, משה (עוזי)לוחם סיור16/10/1973מצפון לציר "שיק"
2056645רב סמלחזקיהו, נפתלי (חזקי)מפקד טנק16/10/1973מצפון לציר "שיק"
2093942רב"טטמסות, יוסףלוחם סיור16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- "לכסיקון"
2080940רב סמליוסף, אליהותותחן טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- "לכסיקון"
2080217סמ"ריחיא, יוסףנהג טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- "לכסיקון"
2081267סמלכהן, מוריסתותחן טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- לכסיקון"
334750סא"לכרמלי, בן-ציון (בנצי)מפקד גדוד8/10/1973באיזור רכס "חמדיה"
2083510רב"טלוי, דורון-צבי (אוני)חובש18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2046731סמללוי (מדהלה), שלמהטען-קשר טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- לכסיקון"
2016945סמ"רלנגזם, חייםחובש14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38 -39
2012989סמ"רלקואה, יוסף (יוסי)לוחם סיור16/10/1973מצפון לציר "שיק"
2085779רב סמלמוזס, גדנהג טנק14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38- 39
2081052רב סמלמזרחי, דניאל (דני)מפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- "לכסיקון"
u.n.רס"ןמצפון, רפאלסגן מפקד גדוד21/10/1973באיזור "מיסורי"
2071363סמלסמדג'ה, ארמון-ניסיםטכנאי צריח14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה" – "סגולים" 38- 39
2071540רב"טפטל, ציוןלוחם/נהג נגמ"ש סיור12/12/1973מדרום ל"איסמעיליה"
2082920רב סמלפלצר, יחיאל (חיליק)מש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
2078672סמ"רפרבר, עודדמפקד טנק16/10/1973מצפון לציר "שיק"
2025982סמלפרוכטנבאום, יעקבאלחוטן14/10/1973מדרום- מערב ל"חמדיה"- "סגולים" 38- 39
965854סרןפרידמן, עמירםמפקד מחלקת סיור16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
2087893סמלקיטאי, דוד (דודי)לוחם סיור16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
989478סמלקלה, אשר-אהרוןמכונאי רק"מ16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
2094266סמ"רקליש, יעקבנהג טנק22/10/1973במבואות הדרומיים של "איסמעיליה"
981710סמלקלקודה, מרסללוחם סיור18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2070748סמלרוזנבלום, יגאללוחם/נהג נגמ"ש סיור16/10/1973"החווה הסינית" - בין ציר "שיק" לציר "טרטור"
2062987סמלרייך, רוברט (רוני)טכנאי קשר18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2080294סמלשרביט, מיכאלנהג טנק16/10/1973"החווה הסינית"- צומת "טרטור"- "לכסיקון"