גדוד 196 איבד 55 מלוחמיו במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקוםהערה
2154694סמלאבישר, אוריטען-קשר טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
2129276סמ"ראגייב, יגאלסמל מבצעים גדודי15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2163876סמלאורי, אילןמפקד טנק9/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
2166458סמלאטיאס, שלמהמפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"
2141871סגןאידזיקובסקי, חייםמפקד מחלקת טנקים7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2146695סמ"ראילון (אלינגר), יורםמפקד טנק7/10/1973אזור אגם תמסח
2156988סמ"רבונפיל, רפאל (רפי)תותחן טנק8/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2171259סג"מבן-דב (גלבורט), ישעיהומפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2078354סרןגאון, נמרודמפקד פלוגת טנקים7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2146978סג"מגבעתי, ירוןמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2166406סמלגולדפריד, אילןמפקד טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
2167589סמלגולקר, יהונתןטען-קשר טנק23/10/1973מדרום ל"אסמעיליה"
2171252סג"מגור, יורם (יוריק)מפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2078572סרןגורן, ארזסגן מפקד פלוגת טנקים11/11/1973ציר "טליסמן" 34 - "ציונה"
2171258סג"מגזית, נמרודמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2154063סמ"רגירון, יעקב (קובי)מפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2172734סג"מהררי, נמרודמפקד טנק18/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2130760סמלוהבה, יוסףנהג טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2165369סמלוועיש, יוסף (יוסי)מפקד טנק10/10/1973"אדום" 6626 - 2 ק"מ ממזרח ל"מכשיר"
2146330סמ"רזילברברג, יונתןמפקד טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
2144956סמ"רחוטר-ישי, אורימפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית"
2152211סמ"רטייכלר, יעקב דןמפקד טנק8/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2164352סמללוינשטיין, צבימפקד טנק19/10/1973ציר "טליסמן" 34 - "ציונה"
2171249סג"מליסיצקי, ברוךמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2126631סמ"רלנקרי, רפאלתותחן טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2167525סמלמגיד, שמעוןמפקד טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2145262סגןמור (מררו), דגימפקד מחלקת טנקים15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2136515סמ"רמחלב, אלירב סמל פלוגתי16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2165025סמ"רמייזלר, גיוראנהג טנקאוקטובר 73מזרחית לצומת "טליסמן" - "לכסיקון"
2118518סגןמינדז'יגורסקי, זאבמפקד מחלקת טנקים17/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור"-"לכסיקון"*1
2117679סגןמלצר, עמוסקצין מבצעים גדודי16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2164136סמלמרנין (מרצ'בסקי), יאירמפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2157527סמ"רסויסה, ציוןנהג טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2164195סמלסיסם, דוד (דודי)מפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"
2089117סמלסרור, אריה (הנרי)מפקד טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
2164292סמלפישקוב, דבמפקד טנק7/10/1973אזור אגם תמסח
2121370רב סמלפרי, יוסף (ספי)מפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2167778סמלפרידמן, יואלמפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2164420סמלפרידמן, מרדכימפקד טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2137715רב סמלקויפמן, חנוךמפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2138689סגןקולר, רענןמפקד מחלקת טנקים13/10/1973רכס "חמדיה"
2141205רב סמלקלמר, אורןמפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2146478סמ"רקרמן, אבישי (אבי)מפקד טנק8/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2162617סמלראובני, יעקבמפקד טנק7/10/1973אזור אגם תמסח
2143987סמ"ררובינגר, משה (מריוס)מכונאי טנקים16/10/1973"החווה הסינית"
2166683סמלשולבה, עופרמפקד טנק19/10/1973"החווה הסינית"
2119847סמ"רשורץ, מיכאל (מיקי)טען-קשר טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
2167375סמלשושא, ראובןמפקד טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 139
2164588סמלשושן, יצחק (איציק)מפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2139476סגןשחק (שטרק), יאירמפקד מחלקת טנקים7/10/1973מזרחית לצומת "טליסמן" - "לכסיקון"
2044157סגןשטיינמץ, זכריה (זכי)מפקד מחלקת טנקים16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2166627סמ"רשמיר, מרדכי (מוטי)מפקד טנק7/10/1973מזרחית לצומת "טליסמן" - "לכסיקון"
2146719סג"משניר, זיומפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"

הערה:
*1 : בית ספר לשיריון, מדור תותחנות