גדוד 52 איבד 37 מלוחמיו במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
2144919סמ"ראבנרי, יוסףמש"ק סיור6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2132877סמ"ראטדגי, פרוספרתותחן טנק10/10/1973נ.צ. 90 ליד "נוצה"
טוראיאלדהאם, מוחמדגשש6/10/1973"טלפטיה" (בסיס טילים)
2151823סמ"ראלון (אלטשון), חייםמש"ק סיור6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2147045סמ"ראמסטר, יגאלחובש6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2121239רב סמלבורשטיין, אורימפקד טנק6/10/1973צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2157203סמלברודנר, שלמהתותחן טנק6/10/1973מצפון לכפר
2170655רב"טברטפלד, אמנוןטען-קשר טנק7/10/1973סגול 381 ליד "ליטוף"
2171532רב"טגוטמן, משה-יהודה (אנדרש)תותחן טנק6/10/1973ליד צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2159982סמ"רגליק, יורםמפקד טנק6/10/1973צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2145507סמ"רגרייה, זכריהמקלען6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2169703רב"טגרייפמן, אברהםטען-קשר טנק6/10/1973צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2134154סמלדבורה, משהטען-קשר טנק8/10/1973מעוז המזח
2135174סמלדהן, אלברטטען-קשר טנק7/10/1973מעוז המזח
2131934סמלדרורי, חייםתותחן טנק7/10/1973ליד מעוז "הכפר"
2170321רב"טזלץ, צבי (צבי'קה)טען-קשר טנק6/10/1973רמפות בצומת "לכסיקון"- " עטיפה"
2062833סגןטאובר, דניאלמפקד מחלקה14/10/1973ממזרח ל"נוצה"
2169877רב"טטבק, משה דודטען-קשר טנק6/10/1973ליד צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2118080רב סמלינקו , שמאי-שלמה מכונאי8/10/1973מעוז "מפצח"
2146182סג"מישראלי, דוד (דדי)מפקד טנק12/11/1973צומת המזח
2171219רב"טכץ, רמי (נורמן)תותחן טנק6/10/1973מדרום ל"עפרה" ("המחנה הפולני")
2120619סגןלבנון, ארזמפקד מחלקה6/10/1973מצפון לכפר
2170928רב"טלייבוביץ, דליתותחן טנק12/10/1973ליד "נוצה"
2133832סמלמיליס, יצחקטען-קשר טנק7/10/1973מעוז המזח
2172201רב"טמלכסון, ישעיהוטען-קשר טנק6/10/1973ליד צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2134409סמלמרקוביץ, יוסףטען-קשר טנק7/10/1973ליד מעוז "הכפר"
2147113סמ"רניצן, אריהמפקד טנק6/10/1973מדרום ל"עפרה" ("המחנה הפולני")
2153825סמ"רסבן, דודמש"ק סיור6/10/1973"טלפטיה" (בסיס טילים)
2170276רב"טסגל, יצחקנהג טנק6/10/1973דרומית מזרחית ל"ליטוף"
2078352סרןסנדרוב, חנוךמפקד פלוגה6/10/1973רמפות בצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
494425רב"טעזוז, דוד נהג רכב8/10/1973מעוז "מפצח"
2172671רב"טפלדמן, יצחק (צקי)יצחק (צקי)נהג טנק6/10/1973ליד צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2041051סגןשורר, זיומפקד מחלקה13/10/1973ליד "עטיפה" 52
2139170סגןשכטר, אורימפקד מחלקה31/12/1973ק"מ 101 כביש קהיר-סואץ
945498רס"ןשמר (שמוקלר) , נחוםמפקד פלוגת סיור6/10/1973מצפון לצומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2170498רב"טשפייזר, אליתותחן טנק6/10/1973ליד צומת "לכסיקון"- "עטיפה"
2126405סמ"רשפירא, אמנוןמפקד טנק19/10/1973500 מ' מזרחית לצומת המזח