גדוד סיור ונ”ט 582 איבד 31 מלוחמיו במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
2074058סמ"ראברהם, בנימין (בני)חבלן פלס16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
952799סמל אהרון, חנוך (חנטשי) מש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2011892סגןאהרון , יהודה (דודו)קצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
430157רס"ןאקסלרוד, עמי-יעלמפקד פלוגת חה"ן16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
164586סרןאתיאל (אתקין), דודקצין מודיעין גדודי28/10/1973אזור "פוקסטרוט"
2036839סגןבן-שלום, יהושע (שוקי)קצין סיור20/10/1973אזור "פוקסטרוט"
400371סרןהלוי, גדעוןקצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
456265סמלזיביל , יחיאלמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
460441סמ"רכהן, רפאלמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
282555סמ"רכוכב, שמשוןמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
444674סמ"רליש, יהודהסייר+צלף19/10/1973מחנות אבו-סולטן
447799סגןמלכין, איתןקצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
933333סרןנישטיין, אברהם (אברמל'ה)קצין סיור20/10/1973אזור "פוקסטרוט"
416422סמלנעמן (ניומרק), יורםמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
951042סמ"רפטר, מיכאלמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2032289סמלפיקסמן, יוסף (יוסי)מש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
471710סגןפלד, דניקצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
988622רב"טפרבר, חייםמש"ק תול"ר16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
456730סמ"רפרישברג, פנחס (פיני)מש"ק חבלה16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
457753סמלקפטן, גדעוןחובש16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
946863סגןקפלן, יהונתן (יוני)מפקד מחלקת חבלה20/10/1973"פוקסטרוט"
2039882סמ"ררוזנברג, מנחם (נחמי)מש"ק תול"ר16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2056095סמ"ררויטר, יצחקמ"כ חרמ"ש16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
444393סמ"ררויף, רמימש"ק סיור20/10/1973אזור "פוקסטרוט"
933179סמ"רשדה, זאב (זאביק)מש"ק חבלה16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2012757סמלשונרי, יחיאלמש"ק תול"ר16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
400468סמלשילוני, יגאלמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
427687סמ"רשינדלר, ישראלמש"ק סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
2030767סגןשפירא, אילן (חיים)קצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
987721סגןשפר, דוד-מיכאל (דייויד)קצין סיור16/10/1973"החווה הסינית" - ציר "טרטור"
419204סמלשרון, נמרודמש"ק סיור21/10/1973"פוקסטרוט"