גדוד 9 איבד 62 מלוחמיו במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
2178343רב"טאדר, יאיר-נתןלוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
2169971רב"טאהרון, יהושענהג טנק6/10/1973ליד "דרורה"
2160126רב"טאהרן, ויצמןמחסנאי6/10/1973"חצב"
2120002סרןאופיר, יורם (יורק'ה)קצין מבצעים גדודי8/10/1973"חמוטל"
2157646רב"טאזולאי, אברהםתותחן טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
2170318רב"טאיואן, שמואלטען-קשר טנק6/10/1973ליד "לחצנית"
2134989סמלאלקסלסי, מיכאל (מישל)טען-קשר טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
2119993סרןאלתגר, מירוןסגן מפקד פלוגת טנקים6/10/1973נפגע בין "דרורה" ל"לחצנית". מקום קבורתו לא נודע
2172004רב"טאקריש, מאירנהג טנק6/10/1973קילומטר מזרחית ל"לחצנית"
2175837רב"טבארגיג, ג'ורג'-הרצללוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
2169736רב"טבכר, שלמה (מוני)טען-קשר טנק6/10/1973בין "דרורה" ל"לחצנית"
2169362רב"טבן-יוסף, יצחק (שטוסל)תותחן טנק6/10/1973ליד "דרורה"
2158936סמ"רבן-מנחם, אנדרימפקד טנק6/10/1973קנטרה
2173614רב"טבסלי, אריהנהג רכב6/10/1973"חצב"
2168180רב"טגולדברג, רמינהג טנק8/10/1973ליד תעוז "יורם"
2144041סמ"רגורס, ארנוןמפקד טנק18/10/1973איזור "דורסואר"
2169773רב"טגילת, דן (דני)טען-קשר טנק6/10/1973נפגע בין "דרורה" ל"לחצנית". מקום קבורתו לא נודע
2059525סרןדביר, נועםמפקד פלוגת טנקים8/10/1973"חמוטל"
2119852סגןדשא, גלעדסגן מפקד פלוגת חרמ"ש6/10/1973קנטרה
2181337רב"טהלפמן, סידניתותחן טנק6/10/1973"חצב"
2066668סרןהקמן, אורימפקד פלוגת טנקים6/10/1973קילומטר מזרחית ל"לחצנית"
2127217סגןוייצנר, אהרון (רוני)מפקד מחלקת חרמ"ש6/10/1973באזור "קנטרה"
2169880רב"טחדד, דודתותחן טנק6/10/1973ליד "כתובה"
2151918סמ"רטחן, דוד-חייםמפקד טנק8/10/1973ליד קנטרה
2179089רב"טידעיה, אתילוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
2125007סגןיונתן, ליאורמפקד מחלקת טנקים6/10/1973קנטרה
2176389רב"טירד, יהודה שאוללוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה
2177795רב"טכהן, אלילוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
2169942רב"טכהן , אמנוןתותחן טנק7/10/1973ליד "אורקל"
2133389סמלכהן, חנניהנהג טנק6/10/1973קנטרה
2121394סמללוי, שמעוןלוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
2138178סמ"רמולדובן, משה-אפרים (אנדרי)מפקד טנק7/10/1973דרומית ל"אורקל"
2169704רב"טמוצפי, חייםנהג טנק6/10/1973נפגע בין "דרורה" ל"לחצנית". מקום קבורתו לא נודע
2128458סגןמלינצקי, אריהמפקד מחלקת חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
2177520רב"טמלכה, יהודהלוחם חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים
2123559רב סמלנדם, נסיםמפקד טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
2171479רב"טנפתלי, נחוםלוחם חרמ"ש6/10/1973באזור "קנטרה"
2170282טוראיסבח, אוריטען-קשר טנק6/10/1973קנטרה
2154147רב"טסופר, הרצללוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה
2135010סמ"רסלם, מנחםתותחן טנק18/10/1973איזור "דורסואר"
2159525רב"טסעיד, ראובן (ישראל)טען-קשר טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
2178327רב"טערגי, אהרןלוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה
2138713סג"מערמן, שלמהמפקד טנק/מפקד מחלקת טנקים8/10/1973ליד תעוז "יורם"
2157217רב"טערקי, חייםתותחן טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
2170214רב"טפוקס, משהנהג טנק6/10/1973קנטרה
2139615סגןפיין, מרדכי (מוטי)מפקד מחלקת טנקים8/10/1973"חמוטל"
2118444סגןפרגמנט, משהמפקד מחלקת טנקים6/10/1973ליד "מפרקת"
2172645רב"טצביון, אבא (אבי)נהג טנק6/10/1973ליד "כתובה"
2079376סרן צוובנר, יהונתן (יונתי)מפקד פלוגת טנקים6/10/1973500 מ' מזרחית ל"מפרקת"
2170432סמלצימר, צבי (צביקה)תותחן טנק/ מפקד טנק7/10/1973ליד "אורקל"
2170081רב"טצרום, גדעוןתותחן טנק6/10/1973ליד "לחצנית"
2133683סמלקוטאי, יוחנןטען-קשר טנק6/10/1973ליד "מפרקת"
2133229סמ"רקלר, יעקב (ינקו)מפקד טנק6/10/1973נפגע בין "דרורה" ל"לחצנית". מקום קבורתו לא נודע
2128029סמ"ררוזנברג, נחום (חומי)מפקד טנק6/10/1973בין "דרורה" ל"לחצנית"
2145445סגןרוט, יצחקמפקד מחלקת טנקים6/10/1973ליד "אורקל"
2145487סגןרטר, מרדכי (מוטי)מפקד מחלקת טנקים8/10/1973"חמוטל"
2056744סרןרן (ויצמן), אליהומפקד מחלקת טנקים11/10/1973תעוז "הברגה"
2175848רב"טשיטרית, יצחקלוחם חרמ"ש6/10/1973קנטרה
2133139סמ"רשפירא, נטעמפקד כיתת חרמ"ש6/10/1973קנטרה
2177331רב"טשפכט, אליעזר-זליגלוחם חרמ"ש10/11/1973קנטרה
2126295סגןשפרינגר, שמעוןמפקד מחלקת טנקים6/10/1973ליד "אורקל"
2138774סמלששון, הרצלמפקד כיתת חרמ"ש6/10/1973פאתי קנטרה המזרחיים