גדוד 184 איבד 81 מלוחמיו במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
2037023סמלאגבס, עובדיהנהג טנק18/10/1973ציר "נחלה"
2154891סמלאהרוני, דודתותחן טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
2159061סמלאזרן, מוריסתותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית"
2166458סמלאטיאס, שלמהמפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"
2169371רב"טאיטח, יצחקלוחם חרמ"ש9/10/1973באזור "חמוטל"
2125096סגןאילת, אלוןמפקד מחלקת טנקים6/10/1973צומת "לכסיקון" - "טליסמן" ("דיזי")
2157434רב"טאלטיט, דוד (דדה)תותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית"
2144713סמלאמין, יהושענהג טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
983170רב"טאנגל, מנחם-דוד (עמנואל)לוחם סיור18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2146973סמלאפרתי, ניר (מרדכי)תותחן טנק6/10/1973מצפון-מזרח לצומת "לכסיקון" - "טליסמן" ("צומת "דיזי")
2122252סגןאפשטיין, יוסףמפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"
2126638סמ"רארוילי, כרמלטכנאי צריח11/10/1973ציר "מבדיל"
2011600רב"טאשבל, קלמן-יעקב (קובי)לוחם סיור קשר18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2152095סמלבדרה, יצחקנהג טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
2158904סמלבן מיור, נסיםטען-קשר טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
2157505רב"טבנון, מיכאלנהג טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
2125471סמ"רבנימין, מאיר (מילו)מפקד טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
2182217רב"טברוך, מנשהתותחן טנק11/10/1973"אדום" 6626 - 2 ק"מ ממזרח ל"מכשיר"
2121603סמלברנפלד, חייםתותחן טנק15/10/1973רכס "חמדיה"
2121432סמלברץ, אריהתותחן טנק15/10/1973"החווה הסינית"
2167589סמלגולקר, יהונתןטען-קשר טנק23/10/1973מדרום ל"אסמעיליה"
2164301סמלגיברץ, לוי-יצחקטען-קשר טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2036124סגןגנשר, דןמפקד מחלקת טנקים23/10/1973מדרום ל"אסמעיליה"
988950סמלגרוס, שמואל-אלימלךלוחם/נהג נגמ"ש סיור18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2122163סמ"רדוד, יצחקטען-קשר טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
2147064סמלדוד-זדה, דודתותחן טנק8/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"
2152487סמלהירשדורפר, ראובןטען-קשר טנק6/10/1973ציר "לכסיקון" 251
2111523סמ"רהלפרין, רמילוחם חרמ"ש (צלם)18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2170631רב"טהפטר, איללוחם חרמ"ש9/10/1973באזור "חמוטל"
2165369סמלוועיש, יוסף (יוסי)מפקד טנק10/10/1973"אדום" 6626 - 2 ק"מ ממזרח ל"מכשיר"
2158114רב"טוטנברג, דוד (דודי)טען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית"
2116319סרןויינר, רונימפקד מחלקת טנקים6/10/1973ליד מעוז "חזיון"
2127217סגןוייצנר, אהרון (רוני)מפקד מחלקת חרמ"ש6/10/1973באזור "קנטרה"
2035987סמ"רוינרוב-גפן, יהודה-יעקבתותחן טנק18/10/1973ציר "נחלה"
2119453רב סמלוסרמן, יצחקמפקד כיתת חרמ"ש6/10/1973תעוז "טלויזיה"
2091599רב סמלורש, דניאל (דני)חשמלאי רק"ם11/10/1973ציר "מבדיל"
2036884סמלזילברשטיין, יוסףטען-קשר טנק18/10/1973ציר "נחלה"
2146828סמלזיתונה, אלינהג טנק20/10/1973צומת "טרטור" - "לכסיקון"
2148075סמלחג'ג', דודתותחן טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
2144956סמ"רחוטר-ישי, אורימפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית"
2145492סגןטפלי, גבי (גרשון)מפקד מחלקת טנקים7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
2146841רב"טיונגבך, לואיס אלברטו (אריה)טען-קשר טנק6/10/1973מצפון-מזרח לצומת "לכסיקון" - "טליסמן" ("צומת "דיזי")
2121944סמ"ריעקבי, צביתותחן טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
2120950סמ"רירון, יעקבנהג טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
498646רס"ןכספי (זילברברג), אליעזרמפקד פלוגת טנקים15/10/1973"החווה הסינית"
2123547סמללוי, אליהולוחם נהג7/10/1973מצפון לציר "אושה"
2083510רב"טלוי, דורון-צבי (אוני)חובש18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2118459סגןלצטר, יורםמפקד מחלקת חרמ"ש7/10/1973מצפון לציר "אושה"
2140824סמ"רמאמיה, אברהם (אברום)מפקד כיתת חרמ"ש9/10/1973באזור "חמוטל"
2167525סמלמגיד, שמעוןמפקד טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2121248סמ"רמשה, יוסףתותחן טנק7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
2133758סג"מניסנבוים, אפריםמפקד מחלקת טנקים7/10/1973ציר "לכסיקון" 251
2171479רב"טנפתלי, נחוםלוחם חרמ"ש6/10/1973באזור "קנטרה"
2170617רב"טנצר, יורםלוחם חרמ"ש9/10/1973באזור "חמוטל"
447901רב"טנתן, משהנהג זחל"מ9/10/1973מעוז "חיזיון"
2127726סמ"רסויסה, משה (מומי)מפקד טנק18/10/1973ציר "נחלה"
2170684רב"טסטרנין, יואשלוחם חרמ"ש7/10/1973מצפון לציר "אושה"
2164195סמלסיסם, דוד (דודי)מפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"
2160154רב"טפיגלרצ'יק, מרדכינהג טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2171602רב"טפיינשטיין, חנוך (הניך)לוחם חרמ"ש7/10/1973תעוז "טלויזיה"
2164420סמלפרידמן, מרדכימפקד טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2083189סגןציפין, דוד (דודו)קצין תצפית קדמי7/10/1973מצפון לציר "אושה"
2169371רב"טקומה, יעקבלוחם חרמ"ש13/10/1973תעוז "נוצה"
2060584סמ"רקוסמן, גדימפקד טנק22/10/1973"חבית" 27
2119171סמלקוקוש, שמואלטען-קשר טנק14/10/1973רכס "חמדיה"
981710סמלקלקודה, מרסללוחם סיור18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2159219רב"טקרפ, מרדכי-מרטין (מוקי)טען-קשר טנק7/10/1973מצפון לציר "אושה"
2147521סמלרוקטלי, יעקבטען-קשר טנק15/10/1973"החווה הסינית"
2062987סמלרייך, רוברט (רוני)טכנאי קשר18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2132064סמ"ררשלבך, דודנהג טנק21/10/1973"מסורי"
2119374רב סמלשאקי, יצחק (איציק)מפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית"
2171558רב"טשביט, שילוחם חרמ"ש16/10/1973"החווה הסינית"
989709סרןשביט (שושיצקי), איתן (זולי)קצין חימוש16/10/1973"החווה הסינית"
2170049רב"טשולב, אבישי-יעקבלוחם חרמ"ש6/10/1973תעוז "טלויזיה"
2166683סמלשולבה, עופרמפקד טנק19/10/1973"החווה הסינית"
2137482רב"טשכטר, אבינועם (נומל'ה)תותחן טנק10/10/1973תעוז "טלויזיה"
443939סא"לשלו, שאולמפקד גדוד טנקים9/10/1973תעוז "טלויזיה"
2144618סמלשץ, יורםתותחן טנק24/10/1973ממערב ל"טלויזיה"
969487רס"ןששון, אליהו (אלי)מפקד פלוגת טנקים18/10/1973מצפון לציר "שיק"
2129397סמ"רתמיר, יצחק (יצחק'לה)מפקד כיתת חרמ"ש9/10/1973באזור "חמוטל"
2146549סמלתמרי, מיכאלנהג טנק7/10/1973מצפון ל"טלויזיה"