יחידה 88 – “דב לבן” איבדה 18 מלוחמיה במלחמת יום הכיפורים.
יהי זכרם ברוך.

מ.אדרגהשםתפקידתאריךמקום
2067417סמלאמסילי, שלמהנהג טנק19/10/1973מתחם "אורחה"
970591סמ"רביאליסטוק, אהרון (ארהל'ה)מש"ק חרמ"ש19/10/1973מתחם "אורחה"
2033374סרןברזלי, אריאלמפקד פלוגה ב'19/10/1973מתחם "אורחה"
966544סמלבריקמן, אלברטו-דניאלנהג זחל"מ21/10/1973"חבית" 29 - 30
2033568סמלגנדהופר, משה (גנדו)מש"ק סיור19/10/1973מתחם "אורחה"
2028275רב סמלדוידזון, יוסףמכונאי מגח - לוחם19/10/1973מתחם "אורחה"
496163סמלוילר, נתןמש"ק חרמ"ש19/10/1973מתחם "אורחה"
959158סמלוינר, יונתן (יונה)מש"ק חרמ"ש19/10/1973מתחם "אורחה"
963068רב סמלזהבי (קויומג'סקי), משהחשמלאי מגח - לוחם19/10/1973מתחם "אורחה"
2049080סמ"רלקס, משהנהג טנק19/10/1973מתחם "אורחה"
982744סמ"רצור, גיוראמש"ק חרמ"ש19/10/1973מתחם "אורחה"
2034111סמ"רקדש, בנימיןנהג טנק19/10/1973מתחם "אורחה"
961868סמ"רקורין, אברהםמש"ק חרמ"ש19/10/1973מתחם "אורחה"
2043904סמ"רקלר, יעקבחובש - לוחם19/10/1973מתחם "אורחה"
2034822סמ"רקסטנבוים, יעקב-נחמןחובש - לוחם19/10/1973מתחם "אורחה"
2043446סרןקרופל, אליהו-יהודהמפקד מחלקה19/10/1973מתחם "אורחה"
2015343סרןרוזנפלד, נתן (נתי)סגן מפקד פלוגה א'21/10/1973"חבית" 29 - 30
2035959סרןשינהורן, אוריקצין חימוש - לוחם19/10/1973מתחם "אורחה"